Menu

Warunki udziału

1. Co zrobić, żeby wziąć udział w Foto-Eko Konkursie?
Przede wszystkim należy się zapoznać z Regulaminem Foto-Eko Konkursu.


2. Jakie zadania przewidziano dla uczestnika Foto-Eko Konkursu?

Zadaniem uczestnika Foto-Eko Konkursu jest odnalezienie na terenie Pogórza Dynowskiego i/lub Pogórza Przemyskiego:
 • krzewu Kłokoczki południowej (łac. Staphylea pinnata),
 • drzewa dowolnego gatunku i/lub
 • tradycyjnego przydomowego ogródka.


3. Jak zwiększyć swoją szansę na wygraną? Jakimi kryteriami kierować się w poszukiwaniu i wyborze obiektów Foto-Eko Konkursu? 

Obok obowiązkowej lektury Regulaminu Foto-Eko Konkursu warto zapoznać się z podpowiedziami na temat wybranego tematu (kategorii). Podpowiedzi te pomogą odpowiedzieć na pytania:
 • czego szukać? na co zwrócić uwagę?
 • jakie obiekty (fotografie) mają szansę na uzyskanie  - "w oczach" Jury Konkursu - wyższej oceny?
Dodatkowo w przypadku dwóch kategorii: 
 • „Kłokoczka rośnie niedaleko stąd”,
 • „Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski”.
polecamy zapoznanie się z artykułami tematycznymi.
 
Podpowiedzi oraz artykuły tematyczne udostępnione zostały w zakładce: Podpowiedzi.


4. Co należy zrobić po odnalezieniu poszukiwanych obiektów Konkursu?

Należy:
 1. Wykonać zdjęcia kilku lub jednego obiektu z wybranej kategorii tematycznej.
  Zapamiętaj: w każdej wybranej kategorii tematycznej możesz sfotografować jeden obiekt lub kilka obiektów. Wybór należy do Ciebie. Muszą to być obiekty z terenu Pogórza Przemyskiego lub Dynowskiego, czyli z obszaru realizacji projektu: TUTAJ.
   
 2. Wybrać od 1 do 3 najlepszych zdjęć (z każdej kategorii temtycznej) jednego lub kilku sfotografowanych obiektówi.
  Zapamiętaj: z każdego wybranego tematu (kategorii) możesz przesłać maksymalnie do 3 zdjęć. Mogą to być zdjęcia np. tego samego krzewu kłokoczki, tego samego tradycyjnego ogródka lub tego samego drzewa albo mogą to być zdjęcia różnych ww. obiektów. Sam zadecyduj.
  Możesz przesłać jedno, dwa lub trzy zdjęcia - wybór należy do Ciebie. 
   
 3. Przesłać je wyłącznie za pomocą formualrza dostępnego na niniejszej stronie internetowej.
  Zapamiętaj: Każdy Uczestnik Foto-Eko Konkursu może wziąć udział w każdej z trzech kategorii tematycznych.


Dowiedz się:

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów