Menu

Wolontariat przejdź dalej Wolontariat.CzystePogorze.pl Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody

Procedura przysyłania prac

1. W jaki sposób dostarczyć prace konkursowe (fotografie)? Co należy zrobić po odnalezieniu poszukiwanych obiektów Foto-Eko Konkursu?
Należy:
 • wykonać wiele zdjęć kilku lub jednego obiektu z danej kategorii tematycznej,
 • wybrać od 1 do 3 najlepszych zdjęć (z każdej kategorii temtycznej) jednego lub kilku sfotografowanych obiektówi,
 • odnaleźć (pod menu bocznym serwisu Foto-Eko Konkursu) formularz zgłoszeniowy i klinąć w pole "Weź udział w Foto-Eko Konkursie".
Formularz jest dostępny wyłącznie w okresie trwania Foto-Eko Konkursu. Jeśli formularz nie został wyświetlony, to Foto-Eko Konkurs nie rozpoczął się albo uległ zakończeniu.


2. Jak wypełnić formularz rejestracyjny?

Należy:
 • wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego, takie jak: "imię i nazwisko", "telefon", "e-mail", "ulica/miesjcowość", "kod pocztowy", "poczta", "data urodzenia". Podanie nieprawdziwych danych skutkuje usunięciem uczestnika Konkursu. 
 • wybrać: temat (kategorię) konkursu, w którym zostały wykonane zdjęcia. W ramach jednej kategorii można dodać wyłącznie do 3 zdjęć. W przypadku przesłanie kolejnych zdjęć na tę samą kategorię - prace te zostaną pominięte i pozostaną w Konkursie 3 pierwsze dodane prace. 
 • zatytułować każdą z dodanych fotografii,
 • wskazać w miarę dokładne miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • dodać wybranę fotografię (w formacie JPG i o wielkości nie większej niż 2 MB).

Uwaga:
 • niepełnoletni uczestnik Foto-Eko Konkursu ma obowiązek dosłać (na podany adres w pkt. 2.2 Regulaminu Foto-Eko Konkursu) podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział w Konkursie,
 • wypełniajac formualrz zgłoszeniowy i przysyłając wybrane prace (fotografie) jednocześnie uczestnik Konkursu przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi Foto-Eko Konkursu (tj. Fundacji "Tradycyjna Zagroda") wszelkie prawa do przesłanych fotografii (zob. pkt. 10.6 Regulaminu Foto-Eko Konkursu).


3. Co zrobić jeśli chce się wziąć udział w konkursie na pozostałe (więcej niż jedną) kategorie tematyczne?

W przypadku chęci udziału w więcej niż jednej kategorii tematycznej należy:
 • na nowo wypełnić formularz wybierając kolejną kategorię tematyczną,
 • wówczas trzeba powtórzyć całą procedurę wymienioną powyżej (zob. powyżej pkt. 2) dodając zdjęcia do kolejnej kategorii.


Dowiedz się:

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów