Menu

Dzikie wysypiska przejdź dalej DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!

Uczestnicy Foto-Eko Konkursu

1. Kto może być uczestnikiem Foto-Eko Konkursu?
Uczestnikiem Foto-Eko Konkursu możne zostać każdy uczeń jakiegokowliek rodzaju szkoły (podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych) zlokalizowanej na obszarze Pogórzy: Dynowskiego albo Przemyskiego*.

* - szczegółowy wykaz tego obszaru dostępny jest TUTAJ

Uwaga: w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych (zob. Załącznik nr 2. Zgoda na udział osoby niepełnoletniej).


2. Kto nie może zostać uczestnikiem Foto-Eko Konkursu?
Z Foto-Eko Konkursu wyłączone zostały osoby:

 • pozostające pracownikami lub członkami Władz Organizatora, oraz członkami ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,
 • zajmujące się profesjonalnie fotografiką, w szczególności takie, które prowadzą działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług fotograficznych i/lub świadczą ww. usługi na dowolnej podstawie prawnej i/lub posiadają wyższe wykształcenie w zakresie fotografiki.


Dowiedz się:

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów