Menu

Tematyka Foto-Eko Konkursu

1. Jaki jest cel Foto-Eko Konkursu?
 • uwrażliwienie młodych mieszkańców Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego na piękno przyrody poprzez rozbudzenie zainteresowania lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, a zwłaszcza pomnikami przyrody, roślinami chronionymi oraz walorami przyrodniczymi wrośniętymi w tutejszą tradycję ludową.


2. Jaka jest tematyka Foto-Eko Konkursu?
Konkurs obejmuje trzy kategorie tematyczne:

 1. „Kłokoczka rośnie niedaleko stąd”,
 2. „Najpiękniejsze drzewo w mojej okolicy”,
 3. „Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski”.


3. W ilu kategoriach tematycznych może wziąć udział każdy uczestnik Konkursu?

W dowolnej ilości. Można wziąć udział w jednym albo dwóch wybranym przez siebie tematach Foto-Eko Konkursu. Można też wziąć udział we wszystkich (trzech) tematach.
 

Biorąc udział w kilku kategoriach tematycznych - zwiększasz swoją szansę na wygranie nagrody.
 

Dodatkowo: uczestnictwo w tym konkursie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w innych akcjach i konkursach projektu.Dowiedz się:

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów